Om mig

Barn som anhöriga
– en föreläsning om barns behov i svåra livssituationer och deras kloka, naturliga inställning till liv och död.
  • 9 st barn i Sverige – varje dag – drabbas av att en förälder dör. Det är det mest dramatiska som kan hända ett barn. 
  • Forskning visar att risken att dö i förtid för dessa barn är fördubblad. Självskadebeteende, ångest och social tillbakadragenhet är vanligare och självmordsförsöken fler.
  • Jag ger en konkret bild av dessa barns behov. Jag gör deras röster hörda och belyser vad vi måste göra. För barns sorg är vuxnas ansvar!
Boka gärna min föreläsning
Jag kommer gärna ut till sjukhus, företag, skolor, förskolor och vid andra sammanhang och föreläser. Jag formar min föreläsning efter era önskemål och behov.

Monika Nyström

Som skribent gör jag allt från blogginlägg, debattartiklar och krönikor.
Ring eller maila mig så berättar jag gärna mer.
070-729 34 80
Maila här
https://www.facebook.com/Monikasinfo?ref=hl
Monika Nyström – förskollärare, föreläsare, författare
Jag är 45 år och mamma till två barn; 15 och 17 år. Jag är utbildad förskollärare och arbetar idag som biträdande rektor för fem förskolor i Stockholm. De senaste 9 åren har jag även föreläst om barns behov då de lever som anhöriga till någon som är svårt sjuk och/eller lever i sorg.

Monika Nyström

2011 valdes jag till  Lyssnarnas Sommarvärd, i Sommar i P1. Lyssna podversionen av mitt sommarprat här!  

När jag befann mig i den djupaste sorgen upptäckte jag att det saknas speglingar. Jag har känt mig så otroligt ensam på grund av det. Det finns så få ord skrivna, det är så få personer som vågar möta ens blick och som klarar av att prata om svår sjukdom, sorg och död. Jag vill med alla medel förändra det. I dag arbetar jag som föreläsare och har nu åtta års erfarenhet av det. Jag har föreläst vid Uppsala universitet för blivande läkare och psykologer, vid läkarkonferenser och utbildningsdagar för olika kliniker, vid församlingar och för förskolepedagoger, sjuksköterskegrupper och läkemedelsföretag.
  • Jag vill nå ut med min bild av hur anhöriga till svårt sjuka upplever vården. 
  • Jag vill lyfta fram barns behov i det svåra att ha en döende förälder.
  • Jag vill inspirera till att se hela patienten, dvs hela familjebilden och behov som finns utöver själva sjukdomen.
  • Jag vill i min blogg berätta om vår sorg, vår vardag och om hur livet för oss fortsätter.